Weldone Svets AB

Om Oss

Weldone Svets är ett innovativt metall- och verkstadsbolag med en modern och komplett utrustad mekanisk verkstad för konstruktion, tillverkning och montage av allt från enkla detaljer till avancerade legodetaljer och kundanpassade mekaniska anläggningar i plåt, aluminium och rostfritt material som har funnits på marknaden sedan 2008.

Företaget har sedan det grundades levererat egna svetsade stålkonstruktioner samt verkat som legoleverantör inom tillverkningsindustrin. Med tillgång till egna konstruktörer kan man även ta hand om konstruktionsarbetet med tillhörande ritningar. 

Bolaget tillverkar ett modernt, patentskyddat tillgänglighetssystem för att på husfasaden installera hissar med ingång till lägenheterna via exempelvis inglasade balkonger. Snabbt och kostnadseffektivt höjs fastighetsvärdet samtidigt som tillgängligheten och de boendes livskvalitet förbättras. 

Exempel på andra produkter är hisschakt, balkongplattor, specialanpassade räcken och självstängande grindar, weldone-sladden, delar och kompletta gym. utrustningar, transportband till stenkrossar, sammansättning av stenkrossar, skopor från små till gigantiska för grävmaskiner och vägplogar.

Vi finns i stora och moderna lokaler i Arbrå, Hälsingland som ligger ca. 1 mil från Bollnäs. Här har vi också tillgång till bläster och måleri, planlaser samt en av de största kantbockarna i Sverige.

Verksamhetsidé

När du träffar oss så får du raka besked om hur vi bäst ser att du löser dina utmaningar. Det är få installationer vi inte klarar av och vi är duktiga på att hitta lösningar där få kan lösa uppgiften. Med tillgång till en stor egen verkstad tillverkar vi det våra kunder efterfrågar.

 

Hållbarhetspolicy

Hållbart tillgänglighetsarbete 

I Weldone arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till ett hållbart samhälle. Några av våra viktigaste hållbarhetsmål är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål. 

Hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär är tydligt integrerade i Weldones fokusområden och mål i affärsplanen och hjälper oss att hela tiden styra mot hållbara metoder och arbetssätt. 

Vi är lokalt förankrade och eftersträvar alltid ett miljöanpassat verksamhetssätt. Vårt bidrag till att öka tillgängligheten innebär till exempel att när vi bygger och installerar våra tillgänglighetssystem att vi bidrar till bästa möjliga tillgänglighet för människor till deras bostäder. Detta bidrar direkt till mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” och ”Göra bostäder och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” – i FNs globala mål för hållbar utveckling – samt delmål 11:1 ”Säkra bostäder till överkomlig kostnad”.

Minst lika viktigt är det för oss att säkerställa sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser för våra medarbetare. 

Weldone värnar om människan

För Weldone är omsorg om människan en central del av att arbeta hållbart. För oss omfattar området människa allt från externa insatser, till ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus. Arbetet med att bidra till hållbara villkor för människan tar sin början i vår egen verksamhet. 

Medarbetarna är Weldones viktigaste resurs 

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Det är de som bygger Weldone och vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö – för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats. 

Hälsa och arbetsmiljö

Branschens bästa arbetsplats måste vara trygg och säker. Vår målsättning är att ha branschens friskaste medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete. Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra jobb. Minst lika viktig är balansen mellan arbete och fritid. 

Möjlighet att utvecklas

För att utveckla Weldone och våra medarbetare, arbetar vi aktivt med kompetensutveckling i bolaget. Vi kommer att skapa ett personligt utvecklingskort har, där varje medarbetare, oavsett roll, ska kunna hitta utgångspunkter för sin väg till utveckling och stimulans i takt med att företaget utvecklas. Alla ska kunna utvecklas i vårt företag. Vi är extra måna om att utveckla våra medarbetare inom områden som stärker vår förmåga att arbeta hållbart. Sådana områden är ledarskap, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och etik.
Ett inkluderande och jämställt företag 

I Weldone arbetar vi aktivt för att vårt företag ska vara inkluderande, jämställt och spegla samhället. Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. Det är vårt gemensamma ansvar att varje dag värna och säkra nolltoleransen genom att förebygga, förhindra och agera i vardagen. Det handlar om vår värdegrund och om civilkurage. Vi är stolta över vårt aktiva arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling. 

Samhällsansvar med hjärta för att öka tillgängligheten

Våra medarbetare kommer alltid först, Samtidigt har vi ett stort ansvar för alla de människor som bor och lever i de samhällen där vi verkar. Weldones samhällsengagemang fokuserar på att öka tillgängligheten för alla i samhället oavsett om de är unga, medelålders, gamla eller har olika funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt i vår kärnverksamhet vill vi bidra till mervärden i samhället utifrån vår förmåga. 

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

I Weldone tar vi ansvar för vår miljöpåverkan. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en så resurseffektiv verksamhet som möjligt och för utfasning av miljö- och hälsofarliga produkter.

Weldones övergripande miljömål

  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet
  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter

Vårt team

Mats Bertilsson

Produktionsansvarig

Christer Qvist

Verkstadsansvarig

Lars Erik Tällberg

Konstruktör

Stefan Fritz

Svetsare/Plåtslagare

Peter Hermansson

Svetsare/Plåtslagare

Anton Persson

Svetsare/Plåtslagare

Vår styrelse

Mats Bertilsson

Ledamot

Christer Qvist

Ledamot