Weldone Svets AB

Innovativt metall- och verkstadsbolag för alla typer av svetsade plåt- och aluminiumkonstruktioner

Med innovativa lösningar höjer vi standarden för alla generationer

Weldone Svets är ett innovativt metall- och verkstadsbolag med en modern och komplett utrustad mekanisk verkstad för konstruktion, tillverkning och montage av allt från enkla detaljer till avancerade legodetaljer och kundanpassade mekaniska anläggningar i plåt, aluminium och rostfritt material.

Weldone tillverkar bl.a. ett modernt, unikt patentskyddat tillgänglighetssystem Level Up där hissen installeras utanpå fasaden med ingång till lägenheterna via inglasade balkonger.

Kontakta gärna oss på Weldone så kan vi berätta mer!

Tekniskt

Tillgänglighetssystemet Level Up är ett integrerat och patenterad system som fästs på fasaden.

Hiss med balkong ger en praktisk tillgänglighetslösning för alla oavsett ålder

En ny och säker ingång med hiss till balkongen skyddat av en effektiv säkerhetslösning

Socialt

Rörlighet – Med vår lösning kan alla fortsätta leva aktivt med många sociala kontakter.

Värdighet – Alla kan själva välja hur de vill leva.

Sammanhang – Alla kan självklart bibehålla och ingå i olika sociala sammanhang.

Ekonomiskt

Fastighetsägare/ Lägenhetsägare – Tillgänglighetssystemet ökar fastighetens värde samtidigt som driftsnettot förbättras genom inglasningen

Kommun – Färre platser på äldrevården behövs då fler kan bo kvar hemma.

Samhälle – Sammanhang över fler generationer ger trygga bostadsområden.

Enkel installation med påbyggnad

  • Med vårt unika patenterade tillgänglighetssystem Level Up får alla i huset en ny, större inglasad balkong med tillgång till hiss, vilket ökar värdet på fastigheten.
  • Hiss möjliggör påbyggnad av våningsplan vilket är ett priseffektivt sätt att utöka antalet bostäder. Vårt tillgänglighetssystem Level Up går att förlänga till nya påbyggda våningsplan i ett senare skede.
  • Våra partners erbjuder entreprenad, projektledning och konsultstöd för våra system som förbättrar tillgängligheten och moderniserar fastigheten.

Våra partners