Tillgänglighetssystem
Hiss med Balkong

Hiss med balkong ger tillgänglighet

Vårt moderna och patenterade tillgänglighetssystem Level Up skapar tillgänglighet genom att hissen monteras på fasaden och ingången till lägenheten blir genom en inglasad balkong. Det befintliga trapphuset förblir intakt.  Genom denna lösning ökar både fastighetens och de enskilda lägenheternas värde samtidigt som tillgängligheten blir avsevärt bättre för alla boende.

Att bygga på fastigheten en eller två våningar med vårt system är en smart och lönsam investering. 

Patenterad lösning skapar moderna bostadsområden

Att skapa tillgänglighet till befintliga boenden samt att bygga på fastigheten med våningsplan är en smart och lönsam investering. Systemet är också mycket lämpligt att använda vid nybyggnation av flerfamiljshus. Med tillgänglighetssystemet sparar man dyrbar yta inomhus  som kan användas till bostadsyta eller för andra ändamål. Tillgänglighetssystemet ger full tillgänglighet till nya våningsplan och är en snabb och billig metod för tillgänglighet till nya lägenheter.

 • Tänk utanför boxen - hiss till inglasad balkong
 • Möjliggör påbyggnad av våningsplan
 • Hissinstallation där andra alternativ saknas
 • Kan byggas i etapper - anpassas till nya våningsplan
 • Fungerar även vid nyproduktion

Statliga stöd att söka

Två olika statliga stöd finns att ansöka om vid installation av hissar i hisslösa hus.

Bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar kan få stöd för att anpassa trapphus så att tillgängligheten ökas. Åtgärderna ska främja möjligheten för äldre personer att nu och/eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder. Detta stöd kan sökas för att installera till exempel en hiss i hisslöst hus.

Det andra stödet som går att söka är en påbyggnadsbonus som kan ges när ett befintligt hus byggs på med fler våningsplan.

Färdiga paket eller helt anpassat - du väljer

Baspaket

Hiss

 • Slagdörr
 • Standardinredd hisskorg
 • Storlek hisskorg 1400 * 1100 mm
 • Hydrauldrift 0,15 m/sek
 • Modernt skalbart IP baserat accessystem med larmfunktion
 • Hisschakt stål/plåt

Balkong

 • Storlek 5–6 m2
 • Räcke av plåtprofil
 • Balkongplatta i Composit
 • Inglasning med profil runt glas

Standardpaket

Hiss

 • Automatisk dörr
 • Standardinredd hisskorg glas
 • Storlek hisskorg 1400 * 1100 mm
 • Hydrauldrift 0,15 m/sek
 • Modernt skalbart IP baserat accessystem med larmfunktion
 • Hisschakt Glasat

Balkong

 • Storlek 5–6 m2
 • Räcke av glas
 • Balkongplatta i Composit
 • Inglasning med profilfritt glas

Pluspaket

Hiss

 • Automatisk dörr specialglas/ram
 • Lyxinredd hisskorg glas
 • Storlek hisskorg 1400 * 1100 mm
 • Hydrauldrift 0,15 m/sek
 • Modernt skalbart IP baserat accessystem med larmfunktion
 • Hisschakt Glasat

Balkong

 • Storlek 6–8 m2
 • Räcke av glas special
 • Balkongplatta i Composit
 • Inglasning med profilfritt glas

Vill du ha mer information?